Awarad

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004

2019

The 2019 JACM Award for Computational Mechanics

Hiroshi Okuda Makoto Yamamoto Makoto Ohsaki

The 2019 JACM Fellow Award

Koji Fukagata Yoshiaki Tamura Daisuke Ishihara Daisuke Tagami

The 2019 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

 
Akinori Yamanaka Hikaru Aono Shin-ichiro Sugimoto

2018

The 2018 JACM Award for Computational Mechanics

Chisachi Kato Kikuo Kishimoto Yoji Shibutani

The 2018 JACM Fellow Award

Yohsuke Imai Takayuki Yamada Tomonori Yamada

The 2018 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

 
Kazuya Shibata Takahiro Tsukahara Tinh Quoc Bui

2017

The 2017 JACM Award for Computational Mechanics

Takayuki Kitamura Kenji Takizawa G. R. Liu

The 2017 JACM Fellow Award

Hiroshi Kawai Tomohiro Takaki

The 2017 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

 
Masaya Suzuki Hideki Fujii  

2016

The 2016 JACM Award for Computational Mechanics

Hiroshi Okada Takeo Kajishima Shinji Nishiwaki

The 2016 JACM Fellow Award

Mikio Sakai Toshio Nagashima Mamoru Tanahashi

The 2016 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

Yuki Onishi Daisuke Tawara Makoto Uchida

2015

The 2015 JACM Award for Computational Mechanics

Hiroshi Kanayama Toshiaki Hisada Hao Liu

The 2015 JACM Fellow Award

Masataka Koishi Kiyoshi Shingu Shu Takagi Toshimitsu Fujisawa

The 2015 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

Kaoru Iwamoto Akihiro Takezawa Yuichi Tadano

2014

The 2014 JACM Award for Computational Mechanics

Koichi Hashiguchi Thomas J.R. Hughes Takami Yamaguchi

The 2014 JACM Fellow Award

Makoto Ohsaki Makoto Yamamoto

The 2014 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

Hitoshi Ii Satoyuki Tanaka Takayuki Yamada

2013

The 2013 JACM Award for Computational Mechanics

Muneo Hori Tayfun E. Tezduyar Feng Xiao

The 2013 JACM Fellow Award

Hiroshi Akiba Tomonari Furukawa Ryuji Shioya

The 2013 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

Hitoshi Matsubara Dai Okumura Koichi Yonezawa

 

2012

The 2012 JACM Award for Computational Mechanics

Masanori Kikuchi Seiichi Koshizuka Marie Oshima

The 2012 JACM Fellow Award

 
Takashi Furumura Hirotsugu Inoue Kenji Takizawa  

The 2012 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

Masao Ogino Ryo Onishi Akiyuki Takahashi

 

2011

The 2011 JACM Award for Computational Mechanics

Ryutaro Himeno Shinobu Yoshimura Takayuki Aoki

The 2011 JACM Fellow Award

   
Shinji Nishiwaki Yoji Shibutani    

The 2011 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

Tomonori Yamada Kisaragi Yashiro

 

2010

The 2010 JACM Award for Computational Mechanics

 
Nobutada Ohno Kazuhiro Nakahashi  

The 2010 JACM Fellow Award

Toru Ikeda Seiya Hagihara Nobuatsu Tanaka Hiroshi Kanayama

The 2009 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

Kenichi Tsubota Tomohiro Takaki Yohsuke Imai

Honorary Member

Genki Yagawa Toshio Kobayashi Masaki Shiratori
     
 
Shoichi Kobayashi Nobuyuki Satofuka  

 

2009

The 2009 JACM Award for Computational Mechanics

 
Ichiro Hagiwara Yutaka Miyake  

The 2009 JACM Fellow Award

Hiroshi Okada Hiroshi Okuda Feng Xiao

The 2009 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

 
Takehiro Fujimoto Ryosuke Matsumoto  

2007

The 2007 JACM Award for Computational Mechanics

ball ball ball
Yoichiro Matsumoto Noriyuki Miyazaki Takashi Yabe

The 2007 JACM Fellow Award

ball ball ball
Shinobu Yoshimura Hirohisa Noguchi Seiichi Koshizuka
ball ball
Takayuki Aoki Marie Oshima

The 2007 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

ball ball ball
Ryuji Shioya Yoichi Ogata Kenji Takizawa

 

2006

The 2006 JACM Award for Computational Mechanics

Kouzou Fujii Toshihisa Nishioka

The 2006 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

Tomonari Furukawa Takashi Nakamura

 

2005

The 2005 JACM Award for Computational Mechanics

Masataka Tanaka Yoshihiro Tomita

The 2005 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

Taiji Adachi Tomoshi Miyamura

 

2004

The 2004 JACM Award for Computational Mechanics

Genki Yagawa Nobuyuki Satofuka

The 2004 JACM Award for Young Investigators in Computational Mechanics

Mamoru Tanahashi Akihiro Nakatani Takehiro Himeno